Název novinky: CENDURO :: Rada

Přidal qwert dne 20-09-2012 18:04
#1

Jak někteří víte,měl jsem poškozenou motorku vinou kluka který mi na ni upadl.Největší škoda byly prasklá nádrž.Kluk to nahlásil,přijel i pán z Prahy který to nafotil.Po 3 měsících mi z pojištovny poslali toto:

Po prošetření škodné události vedené v evidenci České podnikatelské pojišťovny a.s. pod číslem jednacím č.
6120520203 Vám sdělujeme následující stanovisko:
Na základě prohlídky poškozeného motocyklu a zvážení deklarovaného nehodového děje jsme dospěli
k závěru, že charakter poškození neodpovídá uvedenému nehodovému ději.
Z výše uvedeného vyplývá, že nenastala skutečnost, s níž by byla spojena povinnost pojistitele poskytnout
pojistné plnění.
Tímto dopisem považujeme za splněnou naší povinnost dle § 9 odst.3 písm.a) a zákona 168/1999 Sb. O
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Je proti těm ****ům nějaká obrana?

Upravil qwert dne 20-09-2012 18:05